Ετικέτα: text

5 Λάθη στις καμπάνιες PPC που μπορεί να σας κοστίσουν χρήματα
23/11/2015

Ένας από τους πιο γρήγορους τρόπου να προσελκύσετε εν δυνάμει πελάτες στην ιστοσελίδα σας είναι μέσω διαφημίσεων pay-per-click (PPC). Παρ’ όλα αυτά, το PPC μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο εάν δεν εφαρμοσθεί σωστά. Μπορεί να καταλήξετε να ξοδεύετε...

Is Search Engine Submission Necessary?
16/07/2015

The simple answer is no - search engine submission isn’t necessary. The majority of search engines nowadays (most notably Google) crawl and index pages by following links. Using that logic, a single inbound link from any already-indexed page will identify your page to the engine. Subsequently, if that page links to other pages within your site, they will also be indexed… and so on.For this reason, inbound linking is very important. In fact,...

The Importance of Anchor Text in Back-links
20/05/2015

The importance of anchor text with respect to a linking strategy cannot be overstated. Back-links are a huge part of the search engine algorithm. When initiating a linking campaign, it is vital that external sites link using the appropriate keywords and terms in the anchor text.Almost always, linking candidates will use the company name as anchor text. This does not provide any type of description of the target company’s products or services....